MOJE SPECJALIZACJE

SPECJALIZUJę SIĘ w bardzo wąskim zakresie prawa,
co gwarantuje niezrównany poziom profesjonalizmu
i doskonałości usług prawnych

PRAWO KARNE

Usługi Prawne w Zakresie Prawa Karnego:

Specjalizuję się w prawie karnym, co obejmuje reprezentację klientów w przypadkach związanych z przestępstwami oraz postępowaniami karno-skarbowymi. Moje usługi w tej dziedzinie obejmują:

 1. Obrona w Sądzie: Reprezentuję klientów oskarżonych o przestępstwa w procesach karnych, starając się udowodnić ich niewinność lub uzyskać jak najłagodniejsze wyroki.
 2. Doradztwo Prawne: Pomagam klientom w zrozumieniu swoich praw i obowiązków w kontekście prawa karnego, a także udzielam porad dotyczących potencjalnych konsekwencji prawnych.
 3. Postępowania Karno-Skarbowe: Specjalizuję się w postępowaniach karno-skarbowych, które dotyczą naruszeń przepisów podatkowych i celnych, oraz pomagam w rozwiązywaniu takich sporów.
 4. Sprawy w Okresie Śledztwa: Udzielam wsparcia klientom na różnych etapach postępowania karnego, w tym w okresie śledztwa prowadzonego przez organy ścigania.
 5. Odszkodowania Ofiarom Przestępstw: Pomagam ofiarom przestępstw w dochodzeniu roszczeń o odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawców przestępstw.
 6. Procesy Karno-Skarbowe i Sądowe: W przypadku spraw karno-skarbowych oraz karnych oferuję następujące usługi:
 • Przygotowanie Obrony: Pomagam klientom w przygotowaniu obrony na różnych etapach procesu, od złożenia zeznań po reprezentację w sądzie.
 • Reprezentacja Sądowa: Reprezentuje klientów przed sądem w procesach karnych i karno-skarbowych, starając się osiągnąć jak najkorzystniejsze rezultaty.
 • Negocjacje i Rozwiązywanie Konfliktów: Działam na rzecz rozwiązania sporów pozasądowo i dążenia do ugód tam, gdzie jest to możliwe, co pozwala uniknąć kosztownych procesów sądowych.
 • Apelacje i Odwołania: W przypadku niekorzystnych wyroków podejmuję działania apelacyjne i odwoławcze, by bronić praw swoich klientów.

Jestem gotowy zapewnić kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w sprawach karnych, karno-skarbowych oraz reprezentuję klientów przed organami ścigania i sądami. Dbam o ochronę praw i interesów moich klientów w trudnych sytuacjach prawnych, działając z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

PRAWO podatkowe

Usługi Prawne w Zakresie Prawa Podatkowego:

Kancelaria doradza swoim Mocodawcom w postępowaniach i kontrolach podatkowych, co obejmuje reprezentację klientów w przypadkach związanych z kontrolami podatkowymi oraz kontroli i postępowaniami celno-skarbowymi. Usługi w tej dziedzinie obejmują:

 1. Kontrole Podatkowe: Pomagam klientom przygotować się do kontroli podatkowych, udzielając porad dotyczących zachowania dokumentacji i przestrzegania przepisów podatkowych.
 2. Kontrole Celno-Skarbowe: Specjalizuję się w postępowaniach kontroli celno-skarbowych, które dotyczą zgodności z przepisami celnymi i podatkowymi oraz pomagam w rozwiązywaniu takich sporów.
 3. Doradztwo Prawne: Udzielam klientom pomocy prawnej, pomagając w zrozumieniu  przepisów podatkowych i proceduralnych. 

Procesy Kontroli i Postępowań Celno-Skarbowych:

W przypadku kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz procesów z nimi związanych, oferuję następujące usługi:

 1. Przygotowanie do Kontroli: Pomagam klientom w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i informacji potrzebnych podczas kontroli, by uniknąć nieprawidłowych wyników.
 2. Reprezentacja w Procesach: Reprezentuję klientów w przypadkach kontroli i postępowań celno-skarbowych, działając w ich interesie i starając się osiągnąć jak najkorzystniejsze wyniki.
 3. Apelacje i Odwołania: W przypadku niekorzystnych decyzji podejmuję działania apelacyjne i odwoławcze, by bronić praw swoich klientów.

Prawo cywilne

Usługi Prawne w Zakresie Prawa Cywilnego:

Kancelaria Adwokacka jest zaangażowana w zapewnienie swoim klientom kompleksowej pomocy prawnej w sprawach cywilnych oraz profesjonalnej reprezentacji w sporach sądowych. Moje doświadczenie, wiedza i determinacja pozwalają osiągać najlepsze rezultaty i chronić interesy klientów w trudnych sytuacjach prawnych.

Scroll to Top